google-site-verification: google1efdd25f04c4aff7.html

Lisans Yenileme

Lisans yenileme eğitimlerine katılım zorunluluğu aşağıdaki gerekçelerle oluşmaktadır :


Sermaye Piyasasında Faaliyete Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7) 17. ve 18. maddeleri uyarınca lisans sahibi olanlar her 3 yılda bir lisans yenileme eğitimlerine katılmak zorundadırlar.

Lisans yenileme eğitimlerinin içeriği ve yapılış usulleri Kurul tarafından belirlenir.

Lisans yenileme eğitimleri SPL tarafından veya SPL’nin işbirliği yaptığı kuruluş tarafından düzenlenir.

Lisans yenileme eğitim tarihinin hesaplanmasında lisans alınmaya hak kazanıldığı tarih esas alınır.

Lisans yenileme eğitimleri sonunda sınav yapılmaz, ancak eğitim süresinin en az %90’ına katılım zorunludur.

Bu zorunluluğa uymayanlar eğitimi yeniden almak zorundadırlar.

Zamanı geldiği halde lisans yenileme eğitimlerine katılmayanların lisansı askıya alınır.

Lisansı askıya alınanlar lisans konusu faaliyette bulunamazlar. Yenileme eğitimlerine katılmak suretiyle askıya alınan lisans tekrar geçerli hale getirilir.

Lisanslı kişilerin Kanuna, Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettiklerinin tespit edilmesi halinde lisanslarının geçici veya sürekli olarak iptal edilmesine ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir.


.