google-site-verification: google1efdd25f04c4aff7.html

Ebim Egitbilim SPK Lisanslama Gayrimenkul Değerleme, Düzey 1 Lisanslama Eğitimleri, Kursları

Ebim Egitbilim SPK Lisanslama Gayrimenkul Değerle

Muhasebe ve finansal raporlama
Muhasebe ve finansal raporlama
Eğitim Konu Başlıkları

9.1. Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel İlkeler

9.2. Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve

9.3. Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği II-14.1

9.4. Türkiye’de Muhasebe ve Finansal Raporlama Uygulamaları

9.5. Bağımsız Denetime İlişkin Temel Kavramlar

9.6. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ Seri: X, No: 22 (Başlangıç Hükümleri, 1 ve 2’nci Kısımlar)

9.7. Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları