google-site-verification: google1efdd25f04c4aff7.html

Gayrimenkul Değerleme Paket Eğitim

SPL GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI  PAKET (4 MODÜL)

Eğitim Süresi :  70 Saat

Eğitim Ücreti :  

1- Türk Ekonomi Bankası Tek çekim veya 3 Taksit: 8.750 TL.

2- (Nakit veya Banka Havalesi) %10 İndirim ile 7.900 TL.


Ödeme Şekli  :  Kayıt işlemini kesinleştirmek ve kontenjan ayrımı  için kayıt tutarının %25'i kayıt esnasında kalan ücret eğitim başlangıcında ödenir.


KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR.


Eğitim Günü  :  Haftasonu Programı Cumartesi ve Pazar Günleri 14:00- 20:00 saatleri arasında ;

Eğitim Ücretine Tüm Eğitim Materyalleri Dahildir.

GRUP KONTENJANIMIZ 12 KİŞİDİR.


 13:45 - 14:3014:40 - 15:2515:35 -16:2016:30 -17:1517: 25- 18:1018:20-19:0519: 15- 20:00
       
CUMARTESİİNŞAAT MUHS.İNŞAAT MUHS.İNŞAAT MUHS.GAYR. DEĞ.ESASGAYR. DEĞ.ESASGAYR. DEĞ.ESASGAYR. DEĞ.ESAS
PAZARDAR KAPS SPK DAR KAPS SPK DAR KAPS SPK G.MEVZ. G.MEVZ. G.MEVZ. G.MEVZ. 
       
CUMARTESİİNŞAAT MUHS.İNŞAAT MUHS.İNŞAAT MUHS.GAYR. DEĞ.ESASGAYR. DEĞ.ESASGAYR. DEĞ.ESASGAYR. DEĞ.ESAS
PAZARDAR KAPS SPK DAR KAPS SPK DAR KAPS SPK G.MEVZ. G.MEVZ. G.MEVZ. G.MEVZ. 
       
CUMARTESİİNŞAAT MUHS.İNŞAAT MUHS.İNŞAAT MUHS.GAYR. DEĞ.ESASGAYR. DEĞ.ESASGAYR. DEĞ.ESASGAYR. DEĞ.ESAS
PAZARDAR KAPS SPK DAR KAPS SPK DAR KAPS SPK G.MEVZ. G.MEVZ. G.MEVZ. G.MEVZ. 
       
       
CUMARTESİİNŞAAT MUHS.İNŞAAT MUHS.İNŞAAT MUHS.GAYR. DEĞ.ESASGAYR. DEĞ.ESASGAYR. DEĞ.ESASGAYR. DEĞ.ESAS
PAZARDAR KAPS SPK DAR KAPS SPK DAR KAPS SPK G.MEVZ. G.MEVZ. G.MEVZ. G.MEVZ. 
       
CUMARTESİİNŞAAT MUHS.İNŞAAT MUHS.İNŞAAT MUHS.GAYR. DEĞ.ESASGAYR. DEĞ.ESASGAYR. DEĞ.ESASGAYR. DEĞ.ESAS
PAZARİNŞAAT MUHS.İNŞAAT MUHS.İNŞAAT MUHS.G.MEVZ. G.MEVZ. G.MEVZ. G.MEVZ. Eğitim Ücretine Tüm Eğitim Materyalleri Dahildir.

GRUP KONTENJANIMIZ 12 KİŞİDİR.


Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları
Eğitim Konu Başlıkları


1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 
1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve Kavramlar 
1.2.1. Özel Durumlar Tebliği II-15.
1 1.2.2. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.
1 1.2.3. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.
1 1.3. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri 
1.3.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları 
1.3.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

  1. İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi Konu Başlıkları


3.1. Muhasebenin Tanımı, Fonksiyonları ve Temel Kavramları 
3.2. İnşaat ve Gayrimenkullere İlişkin Temel Kavramlar 
3.3. İnşaat İşletmelerinde Maliyet Hesaplamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
3.4. İnşaat İşlerinde Asgari İşçilik Uygulamaları 

3.5. İnşaat Sözleşmeleri, Maddi Duran Varlıklar ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standartları


Gayrimenkul mevzuatı Konu Başlıkları

4.1. Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Seri: VIII, No: 35
4.2. Türk Medeni Kanunu'nun Taşınmaz Mülkiyetine (704-761 Maddeleri),  Sınırlı Ayni Haklara (779-938 Maddeleri), Zilyetlik ve Tapu Siciline (973-1027) İlişkin Hükümleri 
4.3. İmar Kanunu
4.4. İskan Kanunu
4.5. Kat Mülkiyeti Kanunu
4.6. Belediye Kanunu
4.7. Büyükşehir Belediyesi Kanunu
4.8. Kamulaştırma Kanunu
4.9. Tapu Kanunu
4.10. Kadastro Kanunu
4.11. Yapı Denetimi Hakkında Kanun
4.12. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
4.13. Taşınmaz Kiralarına İlişkin Mevzuat
4.14. Emlak Vergisi Kanunu
4.15. Gayrimenkul Alım-Satım ve İnşa Kazançlarının Vergilendirilmesi
4.16. Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesinden Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi
4.17. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü

Gayrimenkul Değerleme Esasları Sınav Konu Başlıkları

2.1. Değerleme Bilimi ve Değerleme Uzmanlığına İlişkin Temel Kavramlar ve Çerçeve 
2.2. Değerleme Konusu Olan Malların Sınıflandırılması 
2.3. Değerleme Süreci ve Yöntemleri 
2.4. Değerleme Matematiği ve Uygulamaları 
2.5. Gayrimenkul Piyasaları ve Kurumları 
2.6. Gayrimenkul Finansmanı ve Araçları (İpotek Kredileri dahil) 
2.7. Değerlemeye İlişkin Düzenlemeler ve Örgütler
Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin Gayrimenkul Değerleme Lisansı almaları gerekmektedir. 

Bu belgeye sahip olabilmek için sınava girecek olan adayların bölüm fark etmeksizin 4 yıllık üniversite mezunu olmaları gerekmektedir. 

Görev Alanları: 

Sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul değerlemesi yaptırmaları zorunlu tutulan işlemlerine ilişkin olarak gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere kurulca listeye alınan gayrimenkul değerleme şirketlerinde gayrimenkul değerleme uzmanı olarak görev alacak kişiler. 

Tamamlanması Gereken Modüller: 

1-Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları 
2-Gayrimenkul değerleme esasları 
3-İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi 
4-Gayrimenkul mevzuatı 

Adayların yukarıda belirtilen modüllerin her birinden en az 50, ortalamada 60 ve üzeri not alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı olanlar "Gayrimenkul Değerleme Lisansı" almaya hak kazanırlar. Bu lisansa sahip olanlar, ayrı bir lisans belgesi gerekmeksizin "Konut Değerleme" lisansı kapsamına giren alanlarda görev yapabilirler.

Anahtar kelimeler : gayrimenkul değerleme uzmanlığı, kursları, eğitimleri, gayrimenkul değerleme sınavı, spk sınavı, gayrimenkul değerleme lisansı
...

Bilgi İstek Formu