google-site-verification: google1efdd25f04c4aff7.html
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ebimspkegitimmerkezi
  • https://www.twitter.com/@ebimspk
  • https://www.instagram.com/izmirspklisanslama

SPK Düzey 2 Açılacak Programlar

DÜZEY 2 AÇILACAK EĞİTİM PROGRAMLARI 

1- Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı

Eğitim Süresi :  20 Saat
Eğitim Ücreti :   750 TL.


2- Sermaye Piyasası Araçlar 1 

Eğitim Süresi :  12 Saat
Eğitim Ücreti :   450 TL. 

3- Yatırım Kuruluşları 


Eğitim Süresi :  12 Saat
Eğitim Ücreti :   450 TL.

4- Takas Saklama Operasyon İşlemleri


Eğitim Süresi :  12 Saat
Eğitim Ücreti :   450 TL.

5- Ticaret Hukuku

Eğitim Süresi :  16 Saat
Eğitim Ücreti :   600 TL.


6 -Finansal Piyasalar

Eğitim Süresi :  20 Saat
Eğitim Ücreti :   750 TL.

7- Sermaye Piyasası Araçlar 2

Eğitim Süresi :  12 Saat
Eğitim Ücreti :   450 TL. Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı almaları gerekmektedir. 

Bu belgeye sahip olabilmek için sınava girecek olan adayların bölüm fark etmeksizin 4 yıllık üniversite mezunu olması koşulu vardır. 

İlgili Görev Alanları ;

(a) Portföy yöneticisi, 
(b) Portföy yönetim şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri, 
(c) Araştırma uzmanı, 
(d) Yatırım danışmanı, 
(e) Kurumsal finansman uzmanı, 
(f) Müfettiş, iç kontrol elemanı, teftiş kurulu başkanı ve yöneticileri, 
(g) Yöneticiler (İhtisas personelinin görev aldığı birimlerin, bağlı bulunduğu tüm kademelerdeki yöneticiler ile bu birimlerde, yönetici ile ihtisas personeli arasındaki kademelerde görev yapan personeldir), 
(h) Serbest yatırım fonlarının, garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticileri, fon kurulu üyeleri, portföy yöneticileri, fon denetçisi ve iç kontrol birimi çalışanı, 
(i)Payları borsada işlem gören ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamakla görevlendirilen personel (söz konusu personelin “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı’na ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı”na sahipolması zorunludur), 
(j) Varlık finansmanı fonlarının fon kurulu üyeleri. 

Tamamlanması Gereken Modüller 

1- Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları 
2- Sermaye piyasası araçları 1 
3- Sermaye piyasası araçları 2 
4- Yatırım kuruluşları 
5- Finansal piyasalar 
6- Takas, saklama ve operasyon işlemleri 
7- Finansal yönetim ve mali analiz 
8- Ticaret hukuku 
9- Muhasebe ve finansal raporlama 
Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme Adaylardan yukarıda beliritlen modüllerin herbirinden en az 50, toplamda ortalama 60 ve üzeri not alanlar “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3” almaya hak kazanırlar. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavlarına katılmak isteyen adayların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı'na sahip olmaları zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu lisansa sahip olanlar, ayrı bir lisans belgesi gerekmeksizin "Düzey 2" ve "Düzey 1" lisansları kapsamına giren alanlarda görev yapabilirler.