google-site-verification: google1efdd25f04c4aff7.html
  • https://www.facebook.com/ebimspkegitimmerkezi
  • https://www.twitter.com/@ebimspk
  • https://www.instagram.com/izmirspklisanslama

Kurumsal Yönetim Açılacak Programlar

KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME AÇILACAK PROGRAMLAR

1- Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı


Eğitim Süresi :  24 Saat
Eğitim Ücreti :   700 TL.


2- Ticaret Hukuku

Eğitim Süresi :  18 Saat
Eğitim Ücreti :   500 TL.

3- Muhasebe ve Finansal Raporlama

Eğitim Süresi :  24 Saat
Eğitim Ücreti :   700 TL.


4- Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri

Eğitim Süresi :  24 Saat
Eğitim Ücreti :   700 TL

Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı almaları gerekmektedir. Bu belgeye sahip olabilmek için sınava girecek olan adayların bölüm fark etmeksizin 4 yıllık üniversite mezunu olması koşulu vardır. 

İlgili görev alanları: 

- Kurumsal yönetim şirketlerinde, kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı olarak faaliyet gösterecek kişiler 
- Yatırımcı İlşkileri Bölümü Yöneticisi 
- Yatırımcı İlşkileri Uzmanı 
* Payları borsada işlem gören ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayan bir personelin görevlendirilmesi zorunludur. 
** II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca birinci ve ikinci grupta yer alan halka açık ortaklıklarda çalışabilmek için Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim derecelendirme Lisanslarına sahip olmak gerekmektedir. 
*** II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü grupta yer alan halka açık ortaklıklarda çalışabilmek için Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 veya Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahip olmak gerekmektedir. 

Tamamlanması gereken modüller: 

1-Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları 
2-Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri 
3-Ticaret hukuku 
4- Muhasebe ve finansal raporlama 
5- Kurumsal yönetim 

Adayların yukarıda belirtilen modüllerin her birinden en az 50, ortalamada 60 ve üzeri not alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı olanlar "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı" almaya hak kazanırlar.